Jdi na obsah Jdi na menu
 


   florbalovy-micek.jpg Florbalový oddíl jako samostatný sportovní oddíl T. J. Sokola Frýdlant n.O. vznikl v roce 2001. Předtím se florbal hrál pouze jako doplňkový sport mezi mnoha jinými v závěru cvičební hodiny.

 

  Vzniku oddílu předcházelo několik turnajů ve florbalu mladších žáků mezi oddíly všestrannosti, kde tento nově se utvářející sport získával stále více nadšenců. Pro oddíl byly zakoupeny florbalové branky na malý florbal.

 

    Po župních přeborech, které oddíl všestrannosti žáků pod vedením br. Kupče  uspořádal ve své sokolovně projevil zájem o založení oddílu florbalu do té doby cvičenec oddílu mužů br. Jaššo a také otec dvou chlapců oddílu všestrannosti pan Blahuta.

 

    Nejdříve oddíl působil v sokolovně kde se oba, tehdy ne ještě trenéři, střídali ve vedení tréninku. Protože bylo potřeba trénovat častěji a v sokolovně už nebylo místo, byly tréninky přesunuty do tělocvičny ZŠ T.G.M., kde oddíl fungoval současně jako kroužek florbalu školy. Tímto výhodným spojením byly později přesunuty všechny tréninky do školy.  S tímto krokem přestal v oddílu působit pan Blahuta.

 

    Oddíl získával stále více na popularitě. Za pomocí jednoho z rodičů byly zhotoveny velké florbalové branky pro jedno hřiště. Po kategorii mladších žáků byla zavedena i kategorie starších žáků a později také junioři. Sponzorsky firmou Beskyd s.r.o. byly zhotoveny další dvě branky. V roce 2002 byl oddíl zaregistrován u odboru sportu ČOS jako samostatný sportovní oddíl. Br. Jaššo absolvoval trenérský kurz a získal tak kvalifikaci trenéra florbalu licence C.

 

   Vzhledem k tomu, že v ČOS nebyla zaveden žádná florbalová soutěž, ale jen župní přebory, z nichž vítězná družstva postoupila na přebor ČOS, iniciovali br. Kupča a Jaššo založení florbalové soutěže v celé ČOS. Dokumenty a celkovou koncepci soutěže byl v roce 2002 br. Kupča projednávat v Praze na náčelnictvo ČOS. To nebylo tomuto projektu příliš nakloněno a proto rozhodlo, že soutěž může být na zkoušku uspořádaná na Moravě. Morava byla rozdělena do 4 regionů, kde se soutěž odehrávala formou několika turnajů po celou sezónu. Vítězná družstva pak postoupila do oblastních přeborů Moravy a vítězové se pak utkali v přeboru ČOS s družstvy z Čech, kteří do přeboru postoupili podle starého systému soutěže. Družstva Moravy pak díky kvalitní selekci při regionálních soutěžích převyšovaly družstva z Čech.

 

    Tento poznatek utvrdil náčelnictvo a komisi soutěží, že cesta, kterou náš oddíl florbalu pod organizačním vedení br. Kupče a trenéra br. Jaššo je ta správná, a proto byla regionální soutěž zavedena v celé ČOS. V Čechách bylo ustanoveno 7 regionů a na Moravě  bylo z předchozích 5 zredukováno na 4 regiony. Organizací regionální soutěže se v našem Ostravském regionu ujal náš oddíl florbalu, nejdříve pro kategorii mladších a starších žáků, později také juniorů.

 

 

    Pro kvalitativní zvýšení úrovně turnajů přispělo zakoupení florbalových mantinelů do obou tělocvičen společně financovaných z prostředků ZŠ T.G.M., odboru školství Městského úřadu a také naší T.J. Do té doby byly jako mantinely používány lavičky. S tímto kvalitním sportovním zázemím a vybavením začal od roku 2003 oddíl organizovat oblastní přebory Moravy ve florbalu mladších žáků.
     V roce 2005 byl oddíl rozšířen o kategorii Juniorů.

 

 

    Od roku 2004 působí jako předseda oddílu a trenér v jedné osobě br. Jaššo, pod jehož vedením se podařilo během několika let utvořit silný oddíl naší jednoty.

 

    V roce 2018 vznikla v oddíle nová kategorie dívky. Tréninky probíhají ve čtvrtek pod vedením Martina Kudělky.

 

    Br. Jaššo v současné době trénuje tyto kategorie:

 

♦ Přípravka

♦ Mladší žáci

♦ Starší žáci a dorostenci

 

 

Náhledy fotografií ze složky Florbalový oddíl